Begrafenis of crematie

Begraven of cremeren, bij een sterke voorkeur voor het één of het ander zal vaak al voor het overlijden bekend zijn wat de overledene wil.

Het is en blijft vooral een persoonlijke keuze, maar we proberen u te helpen door het noemen van de door ons veelgehoorde voor- en tegenargumenten.

"Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen"

Voor cremeren

 • Goedkoper dan begraven

 • De urn met as kan mee naar huis

 • Je hoeft niet naar een koud kerkhof

 • Geen zorgen en kosten voor een graf

Tegen cremeren

 • Gebrek aan sfeer in een crematorium

 • Een afkeer van vuur

 • Levensovertuiging (christelijk)

Voor begraven

 • Nabestaanden hebben een bezoekplek

 • Lichaam vergaat op natuurlijke manier

 • Levensovertuiging (christelijk)

 • Duurder dan cremeren

Tegen begraven

 • Grafonderhoud

 • Extra kosten na verstrijken grafrechten

 • Begraven vraagt ruimte

 • Begraven is ‘koud’

Misschien is natuurbegraven iets voor u. Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om het lichaam van een overledene aan de natuur toe te vertrouwen.

Ongeacht de keuze voor een crematie of begrafenis, zal het vaak zo zijn dat de overledene wordt opgebaard. Een alternatief voor het traditioneel opbaren is thanatopraxie. Dit is een lichte vorm van balseming, waarbij in veel gevallen geen koeling nodig is. 

Wilt u meer weten over een (natuur)begrafenis, crematie of thanatopraxie? Maak dan een afspraak met Peter Vermeer, uitvaartondernemer bij Vermeer Uitvaartzorg. Hij luistert naar uw wensen en ideeën. Hij kan u vertellen wat er allemaal kan en legt uw wensen vast in een uitvaartplan.

Maak een afspraak voor een gesprek

Wilt u weten wat u (nog) moet regelen voor uw uitvaart?

Wilt u zelf uw wensen beschrijven zodat uw nabestaanden weten wat zij moeten doen bij overlijden?